Protecció de dades

1.- Identificació del titular del domini

En cumplimient amb el deure de informació recollit en el article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuació es reflecteixen les següents dades: la titular d'aquesta website es GARBÍ NATAL amb domicili a C/ Santa Eulàlia, 71, 08902, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

2.- Dret d'informació

Segons l'establert en el article 5 de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en endavant LOPD) l'informem que les dades que vosté ens faciliti en els formularis que trobarà al web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal i com vosté ens les cedeixi, a un fitxer de nom XXXXXXX inscrit en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de datos. GARBÍ NATAL es el responsable de l'esmentat fitxer.

Les seves dades seran utilitzades per la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els nostres productes i ofertes mitjançant el correu electrònic o adreça postal.

En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i opsició en els termens previstos en el ordemanent i, en especial en la LOPD i en la LSSI . Per exercir els esmentats drets pot dirigir-se per escrit a C/ Santa Eulàlia, 71, 08902, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o enviar un correu electrònic a la adreça garbinatal@garbinatal.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” en el asumpte.

3.- Consentiment del usuari

S'entendrà que el usuari accepta las condicions si clica el botó 'ACCEPTAR' que es troben en tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris son emmagatzemats en al Base de Dades abans descrita, que garantitza les mesures oportunes de índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguritat de la informació personal aportada.

4.- Seguretat

Posem al seu coneixement que el fitxer abans ementat disposa de un document de seguretat que compleix amb el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s'aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els medis tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vosté ens faciliti, sense perjudici de informar-li que les mesures de seguretat a Internet no son inxepugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Ley Orgánica 15/1999,13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E 14/12/1999).

5.- Normas d'ús del portal

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. El usuari pel fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

5.1.- Genèriques

Queda prohibida la publicació a aquesta web i en els nostres blogs continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se la empresa titular del domini l'exercici de les accions que sigui procedent en dret contra els responsables de la seva publicació:

  1. La salvaguarda del ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre circumstància personal o social, i
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a la autonomia de la voluntat del afectat
  6. El respecte a la propietat intelectual del publicat
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent

5.2.- Particulars

El USUARI assumeix la responsabilitat del ús del PORTAL. L'esmentada responsabilitat s'esten al registre que fós necessari per accedir a determinats serveis o continguts. El usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

El USUARI es compromet a fer un ús adeqüat dels continguts i serveis que GARBÍ NATAL ofereix a travès dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per les finalitat enunciades al punt anterior, a més de per:

  1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de GARBÍ NATAL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduïr o difondre a la red virus informàtics o qualsevol altre sistema físci o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans mencionats.
  2. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

GARBÍ NATAL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la segurar pública o que, al seu judici, no siguin adeqüats per la seva publicació.

En qualsevol cas, GARBÍ NATAL no serà responsable de les opinios realitzades per els usuaris a través dels foros, xats o altres eines de participació.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

GARBÍ NATAL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, pel que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense la autorització expressa de GARBÍ NATAL.

7.- Responsabilitat

GARBÍ NATAL no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de interferències o averia tècnica, desconnexions al sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor alié al seu control. Tampoc serà responsable dels contingut o sistemas de tercers connectats amb el domini de GARBÍ NATAL a través d'enllaços.

8.- Modificacions de las presents condicions i vigència

GARBÍ NATAL podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal i com aquí apareixen. Una vegada modificades, les presents condicions deixaràn de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

9.- Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre GARBÍ NATAL i el USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Aquesta web utilitza 'cookies' propies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem d'elles.

Anar amunt